07May

#

ማሂ ሆቴል, ኮምቦልቻ ወረዳዎች

ማሂ ሆቴል ፣ ኮምቦልቻ በቀበሌ 14 አርባ ሜትር መንገድ 18 ደቂቃዎች ያህል ወደ ጣና ሐይቅ ፣ ሶሊያና ሆቴል ፣ ባህር ዳር ነፃ ብስክሌቶች እና የቢርኪኪ...

07May

#

ቦረና ሆቴል, ቦረና ወረዳዎች

 ቦረና ሆቴል፣ ኮምቦልቻ በቀበሌ 14 አርባ ሜትር መንገድ 18 ደቂቃዎች ያህል ወደ ጣና ሐይቅ ፣ ሶሊያና ሆቴል ፣ ባህር ዳር ነፃ ብስክሌቶች እና...