14Aug

#

መቅደላ አምባ, ቃሉ ወረዳዎች

 

ከደሴ 1 28 ኪ/ሜ ከተንታ ወረዳ ከተማ አጅባር 29 ኪ/ሜ ርቀት በ01 9 ደበቅ ቀበሌ የሚገኝ...

14Aug

#

ይስማ ንጉስ, ቃሉ ወረዳዎች

 

የአድዋ ጦርነት ምክንያት የሆነዉ የዉጫሌ ዉል በአጼ ሚኒሊክ እና የኢጣሊያን መንግስት ጋር ሚያዚ...

14Aug

#

የአይጠየፍ አዳራሽ እና አብያተ ቤተ-መንግስት, ደሴ ዙሪያ ወረዳዎች

 

በ20ኛዉ መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የወሎና የትግራይ ገዥ በነበሩት በንጉስ ሚካኤል ደሴ ...

14Aug

#

የካፒቴን ጎራና ደጃች መንገሻ አቡዬ, ቃሉ ወረዳዎች

 

ደጃች መንገሻ በአልብኮ ወረዳ ልዬ ስሟ ቀሊና በ1 889 ዓ.ም ተወለዱ፡ ፡ እኒህ አገር ወዳ ድ...

14Aug

#

ደሴ ሙዝየም, ደሴ ዙሪያ ወረዳዎች

 

በደሴ ከተማ 03 ቀበሌ ድቪዥን ከሚባል ኮረብታ ደጅ አዝማች ዬሴፍ ብሩ ለመኖሪያቸዉ ሳሊያን በተ...

14Aug

#

ወ/ሮ ስሂን ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ, ደሴ ዙሪያ ወረዳዎች

 

በደሴ ከተማ ሳላይሽ አካባቢ በንጉስ ሚካኤል ልጅ ወ/ሮ ስሂን ሚካኤል የ25 ሽ ማርትሬዛ ድጋፍ...

14Aug

#

የበላይ ዘለቀ ምሽግ, ቃሉ ወረዳዎች

 

አባ ኮስትር በላይ ዘለቀ የተወለዱት በ1 902 ወግዲ ወረዳ 034 ቀበሌ ጅሩ በሚባለዉ ቦታ ነዉ...

14Aug

#

አልጋወራሽ ቤተ-መንግስት (መርሆ ግቢ), ደሴ ዙሪያ ወረዳዎች

 

በደሴ ከተማ ማዕከላዊ ስፍራ የሚገኝ ባለ ትልቅ ግርማ ሞገስ ቅጥር ገቢ ነዉ፡ ፡ አልጋወራሽ ቤተ...

15Aug

#

የመሆነኛ ተራራ, ቃሉ ወረዳዎች

በኩታበር ወረዳ 06 ቀበሌ የሚገኝ ሲሆን በይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት የእሳቸዉ ከተማ ነበር፡፡ በቦታዉ በዚያን ጊዜ በት...